Административни услуги "Екология и зелена система"
 

2. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Копие на документ за собственост на имота;
2. Копие на скица на имота;
3. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл.32, ал.2

Такса: Обикновена - 7 лв.

            Бърза - 10.00 лв.

Срок: 7 дни - обикновена услуга

           3 дни - бърза услуга