Административни услуги "Екология и зелена система"
 

5. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Необходими документи:
Заявление по образец;
1. Документ за платена такса;

Правно основание - Закон за лечебните растения - чл.46, т.3

Такса: Обикновена - 7 лв.

           Бърза - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          7 дни - бърза услуга