Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

13. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак
в Република България

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност на встъпващите в брак;
3.Удостоверение за семейно положение и законодтелна справка за чуждия гражданин
(преведено и с необходимите заверки и легализации)

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

           Експресна  - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          3 работни час - експресна услуга