Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

27. Припознаване на дете.

Извършва се за лицата родени в община Завет.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Документ за самоличност на припознаващия;
3. Нотариално заверене декларация от припознаващия или двамата родители;
4. Лични карти на двамата родители;
5. Удостоверение за раждане-оригинал на припознавания;

Правно основание - Семеен кодекс - чл. 65                                                                         

Такса: 5.00 лв.

Срок: 7 часа - обикновена услуга