Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Документ за самоличност на единият от съпрузите;
3.Нотариално заверено пълномощно (в случите на искане от друго лице);

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

           Експресна  - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          3 работни час - експресна услуга