Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

5. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние

Необходими документи:
1.Заявление по образец;
2.Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

           Бърза  - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          8 работни час - бърза услуга