Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне
 

7. Издаване на удостоверение за наследници

Необходими документи:
1.Декларация по образец;
2.При необходимост и други документи;
3.Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице);

Такса: Обикновена - 5.00 лв.

           Експресна  - 10.00 лв.

Срок: 3 дни - обикновена услуга

          8 работни час - експресна услуга