Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

1.Издаване на удостоверение по декларирани данни.
        7 дни - обикновена услуга;
        3 дни - бърза услуга;
         5.00 лв. - обикновена услуга;
         8.00 лв. - бърза услуга;