Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж.
Необходими документи: Удостоверение за наследници/при необходимост/; Техническа характеристика на имота
За незавършено строителство - документ, удостоверяващ степента на завършеност.        5 дни - обикновена услуга;
      
 3 дни - бърза услуга;
        8 часа - експресна услуга;
         5.00 лв. - обикновена услуга;
         10.00 лв. - бърза услуга;
         15.00 лв. - експресна услуга;