Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

10. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация.
        5 дни - обикновена услуга;
      
 3 дни - бърза услуга;
         5.00 лв. - обикновена услуга;
         10.00 лв. - бърза услуга;