Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

2. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства.
        7 дни - обикновена услуга;
        3 дни - бърза услуга;
        8 часа - експресна услуга;
         4.00 лв. - обикновена услуга;
         6.00 лв. - бърза услуга;
         8.00 лв. - експресна услуга;