Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

4. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.
        7 дни - обикновена услуга;      

         4.00 лв. - обикновена услуга;