Административни услуги "Местни данъци и такси"
 

7. Заверки на документи по местни данъци и такси за чужбина.
        8 часа - експресна услуга;      
         15.00 лв. - експресна услуга;